Znajdź nas na:
 • PL
 • Reklamacje

  Reklamacje

  1. Karty SkiPass Czarna Góra Resort są wielorazowe. Karta dostarczona Klientowi może nosić ślady używania, co nie stanowi podstawy reklamacji.

  2. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, określa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

  3. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać: w formie korespondencji elektronicznej wysyłanej na adres: sklep@czarnagora.pl; w formie pisemnej na adres: CZARNA GÓRA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siennej, Sienna 11, 57-550 Stronie Śląskie.

  4. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: CZARNA GÓRA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siennej, Sienna 11, 57-550 Stronie Śląskie.

  5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana w formie, w której została złożona reklamacja, na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencyjny. Nierozpatrzenie reklamacji Klienta będącego Konsumentem w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

  6. W przypadku, w którym reklamacja Klienta będącego Konsumentem zostanie uwzględniona, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

  Więcej szczegółów w Regulaminie.