Znajdź nas na:
  • PL
  • Zaloguj się

    Zarejestruj się

    Administratorem danych osobowych jest Czarna Góra S.A., Sienna 11, 57 – 550 Stronie Śląskie, e-mail: biuro@czarnagora.pl (zwana dalej Spółką). zobacz więcej
    Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celu realizacji złożonych zamówień na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i f, w celu obsługi zarejestrowanego konta na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i f, po wyrażeniu zgody w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, a także w celu realizacji umowy, jak też w prawnie usprawiedliwionym celu rozumianym jako identyfikacja klienta i ewentualne rozpatrzenie reklamacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością umożliwienia tym podmiotom dostępu do Państwa danych osobowych. Są to np. podmioty świadczące usługi informatyczne, hostingowe, prawne, czy współpracujące przy realizacji zleceń. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Państwa dane osobowe również innym podmiotom publicznym. Są to jednakże podmioty uprawnione ustawowo do otrzymania takich danych osobowych, a przepisy wskazują również sytuacje, w których o takie udostępnienie danych podmiot może się zwrócić. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu przedawnienia możliwych roszczeń po usunięcia konta, a w przypadku działań handlowych, marketingowych do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie. W przypadku dokonanych zakupów, dane związane z rachunkiem/fakturą przetwarzane będą do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia okresu gwarancyjnego. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa. zwiń